Minerālmēsli

Mūsu produktu veidi

Minerālmēsli

Amonija nitrāts 34.4,
fasējums 500kg
Amonija nitrāts 34.5,
fasējums 600kg
KAS (šķidrie minerālmēsli),
fasējums 24t
NP 33-3,
fasējums 500kg
Amonija sulfāts,
fasējums 500kg

NPK 15-15-15,
fasējums 500kg
NPK 16-16-16,
fasējums 500kg
NPK 10-26-26,
fasējums 800kg
NPK 8-20-30,
fasējums 800kg
KCL (60%),
fasējums 500kg

NPK 4-18-39,
fasējums 500kg
MAP 12-52,
fasējums 800kg
KAN (N27, MgO),
fasējums 500kg
Karbamids prill,
fasējums 900kg
NPK 12-12-17+ME BEZ HLORA,
fasējums 600kg

Izvēlies produktu iegādāšanās veidu

Sazinies ar agronomu Mūsu veikali