Cūkām

Mūsu produktu veidi

Cūkām

Pilnvērtīga barība nobarojamām cūkām (2.nobarošanas periods), fasējums 40kg.

Barības maisījums Nr.2,
proteīns 16,0%, miltveida, fasējums 30kg.

Sivēniem

Pilnvērīga barība sivēniem STARTS, fasējums 10kg, 20kg, 40kg.

Pilnvērtīga barība atšķirtiem sivēniem (>60 dienām),
fasējums 20kg.

Izvēlies produktu iegādāšanās veidu

Sazinies ar speciālistu Mūsu veikali