VitaPrem- sl.govīm, jaunlopiem no 6 mēn.

VitaPrem- sl.govīm, jaunlopiem no 6 mēn.

Sl.govīm, jaunlopiem no 6 mēn.

Ca:P = 5:1