VitaPrem Phosphorus Premium

VitaPrem Phosphorus Premium

Cietstāvošām govīm, ar helātiem, B gr. vitamīniem un mikotoksīnu saistītāju Biotox
Ca-6%, P-10%, Mg-15%, Na-0%
Ca:P = 0.6:1