Papildb. augstražīgām govīm

Papildb. augstražīgām govīm

Gran., 24 % prot., NEL 6.32 MJ/kg