Papildb. augstražīgām govīm

Papildb. augstražīgām govīm

Gran., 21 % prot., NEL 6.78 MJ/kg