Ievieš preču sortimentā barību zirgiem

Paplašinot sortimentu lopkopjiem SIA “KG Latvija” ievieš preču sortimentā barību zirgiem. Papildbarība paredzēta enerģijas, proteīna, vitamīnu un minerālvielu nodrošināšanai zirgiem,
kuru pamatbarība ir siens un salmi vai skābsiens ar zemu proteīna un augstu kokšķiedras saturu.

Ar preču sortimentu var iepazīties šeit.

Visi jaunumi


Analizators

Kopš gada sākuma SIA “KG Latvija” sniedz konsultācijas dzīvnieku ēdināšanas jautājumos, veicot rupjās lopbarības (zāles skābbarībai, kukurūzas skābbarībai, sienam) testus ar X-NIR lopbarības analizātoru.