Graudu piegādātājiem

SIA "KG Latvija" veic graudu iepirkumu, kuri tiek audzēti saskaņā ar Eiropas Savienības drošuma un nekaitīguma prasībām. Kviešus, miežus, auzas, rudzus, trikitāli, griķus, pupas, zirņus.

Kvalitātes prasības Bazes raditaji
Mitrums max. 14%
Atkritumu piemaisijums max. 1%
Graudu piemaisijums max. 3%

Lai saražotu kvalitatīvu un drošu produkciju, SIA "KG Latvija" veic graudu iepirkumu:
1. Lopbarībai tiek iepirkti dažādi kultūraugu graudi, kas tiek audzēti saskaņā ar Eiropas Savienības drošuma un nekaitīguma prasībām.

Kvieši
Mieži
Auzas
Rudzi
Tritikāle
Griķi
Pupas
Zirņi