Broileriem

Broileriem

Augšanas beigu periods, >35 dienas