Trimmer 50 SG

Trimmer 50 SG

Trimmer 50 SG ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziema skviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos, kā arī vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos ar sarkanās auzenes vai ganību airenes pasēju.

Augi galvenokārt to uzņem caur lapām, tomēr tam ir arī neliela augsnes iedarbība. 
Trimmer 50 SG graudaugos labi iznīcina lielāko daļu divdīgļlapju nezāles. Dažas stundas pēc apstrādes tiek apturēta nezāļu augšana. Hloroze, nezāļu bojāeja un citas redzamas pazīmes novērojamas pēc 1-3 nedēļām. Izturīgākās sugas, kas nav iznīcinātas, Trimmers 50 š.g. nomāc.

Visefektīvākā un ātrākā iedarbība uz nezālēm ir, ja tās apsmidzina dīgļlapu līdz 2-4 lapu stadijā.

Lietojot, vienmēr tiek rekomendēts tvertnes maisījumā pievienot bezjonu virsmas aktīvo vielu 50 ml uz 100 litriem darba šķidruma ziemāju un vasarāju graudaugu sējumos un 25 ml virsmas aktīvās vielas uz 100 litriem darba šķidruma vasarāju graudaugos ar stiebrzāļu pasēju. Virsmas aktīvo vielu rekomendējams pievienot arī maisījumos ar preparātiem, kuri satur darbīgo vielu fluroksipirs 180 g/l, Kemira MCPA 750 š.k., piretroīdu insekticīdiem.

Pēc līdzšinējās pieredzes Trimmer 50 SG. var jaukt tvertnes maisījumos ar lielāko daļu graudaugu sējumos lietojamiem preparātiem, kurus paredzēts lietot tajā pašā laikā. 
Sagatavojot tvertnes maisījumu, smidzinātāja tvertnē vienmēr pirmo pievieno Trimmers 50 š.g. un pārliecinās, ka tas ir pilnībā izšķīdis, pēc tam, nepārtraukti maisot, vienu no augstāk minētajiem preparātiem.

Pēc ražas novākšanas laukā, kur lietots Trimmer 50 SG, var sēt tikai ziemāju graudaugus vai ziemas rapsi. Nākamā gada pavasarī var sēt visus kultūraugus. Ja ar Trimmer 50 SG apstrādāts sējums jāpārsēj, var sēt tikai graudaugus.