Taifun B

Taifun B

Taifun B ir vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds daudzgadīgo un īsmūža nezāļu apkarošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, linu un zirņu sējumos pirms ražas novakšanas, tīrumos pēc ražas novākšanas, papuvēs, augļu dārzos, skuju koku jaunajos stādījumos un laiksaimniecībā neizmantojamās platībās. Preparāts tiek uzņemts caur augu zaļajām lapām un mizu un ar augu sulu pārvietojas uz sakņu sistēmu. Iedarbības rezultāts īsmūža nezālēm parādās pēc 3-7 dienām, daudzgadīgajām pēc 14-21 dienas. Sakņu sistēmas pilnīga atmiršana notiek 20-25 dienās.