Mistral 700 WG

Mistral 700 WG

Mistral 700 WG ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kartupeļu stādījumos un burkānu sējumos. 
Tas iedarbojas uz nezālēm caur saknēm (kā augsnes herbicīds) un arī caur lapām (kā kontakta iedarbības herbicīds).