Sultan 500 SC

Sultan 500 SC

Sultāns 500 s.c. ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža divdīgļlapju un atsevišķu īsmūža viendīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos. 
Herbicīdu nezāles uzņem gan caur saknēm, gan lapām. 
Ja herbicīdu izsmidzina uz augsnes pirms nezāļu dīgšanas, tas iekļūst augos caur saknēm dīgšanas laikā un īsi pēc sadīgšanas nezāles aiziet bojā. 
Ja herbicīdu lieto pēc nezāļu sadīgšanas, tas iekļūst augā caur saknēm un lapām.

Labu efektivitāti var panākt lietojot herbicīdu no nezāļu dīgļlapu stadijas līdz pirmo īsto lapu stadijai. Lietojot Sultāns 500 s.c. vēlākās nezāļu attīstības stadijās, tā iedarbības efektivitāte samazinās.