Nicogan

Nicogan

Nicogan ir sistēmas iedarbības sulfonilurīnvielas grupas selektīvs herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu apkarošanai kukurūzas sējumos.

Nikosulfuronu nezāles uzņem caur lapām, kā arī caur sakņu sistēmu, un tālāk sistēmiski pa vadaudiem tas nokļūst līdz saknēm un pārējām auga daļām. 
Nikosulfurons aptur neaizvietojamo aminoskābju veidošanos, kas aptur šūnu dalīšanos un auga augšanu. Nezāļu augšana tiek apstādināta uzreiz pēc preparāta izsmidzināšanas. 
Pirmos preparāta iedarbības simptomus uz nezālēm var novērot pēc 10-14 dienām pēc izsmidzināšanas, bet pilnīga nezāļu atmiršana notiek 3-4 nedēļu laikā. 
Augstākā efektivitāte tiek novērota optimālos augsnes mitruma apstākļos un siltā laikā, kad notiek nezāļu intensīva augšana.