Actara 25 WG

Actara 25 WG

Darbīgās vielas: 
Ķīmiskā klase:
Neonikotinoīdi
Preparatīvā forma: 
disperģējošas granulas
Darbības veids: 
Actara 25 WG darbības mehānisms ir kaitēkļu nervu sistēmas receptoru darbības traucēšana.

Actara 25 WG ir sistēmas iedarbības insekticīds augu apsmidzināšanai pa lapām vai dēstu apstrādei. Apkaro pamatā kaitēkļus ar sūcējtipa un dažus ar grauzējtipa mutes orgāniem. Uz apkarojamiem kaitēkļiem iedarbojas pieskares ceļā un caur gremošanas sistēmu. Actara 25 WG darbības mehānisms ir kaitēkļu nervu sistēmas receptoru darbības traucēšana.